Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 24Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2024

 24Skrócona nazwa edycji

1. Bezpiecznie nad wodą - Bezpieczny ZALEW

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

2. Ciepły kąt dla starszych psów – budowa Staruszkowa w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Podaj łapę” w Skierniewicach

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

3. Czytanie na ekranie

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

4. Dni hokeja jako promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

5. Doposażenie przedszkoli publicznych w sprzęt sportowo – rekreacyjny do zajęć zabawowo – sportowych przedszkolaków

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

6. Dzień dziecka z Widzewem

Koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

8. Modernizacja sal rehabilitacji ruchowej – „Silniejsi Sprawniejsi Szczęśliwi”

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

9. Muzyczny plac zabaw

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

16. Remont 3 pomieszczeń pod rehabilitacje stacjonarną w Stowarzyszeniu Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach dla mieszkańców miasta Skierniewic

Koszt: 35 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

17. Renowacja foteli kinowych na Sali nr 2 w kinoteatrze Polonez w Skierniewicach

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

19. Samoobrona dla kobiet – zajęcia z samoobrony oraz ćwiczenia uzupełniające

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

20. Tor sprawnościowy – OCR/Ninja dla młodzieży i dorosłych

Koszt: 95 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

21. Turniej piłki nożnej „Dawaj na boisko internet to nie wszystko”

Koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

23. Utwardzenie i odwodnienie wybiegów dla psów w skierniewickim schronisku

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

24. Wodny plac zabaw dla dzieci i dorosłych

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

25. Wyrównywanie szans w dostępie do zawodów dla uczniów skierniewickich szkół

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

26. Zakup lekkoatletycznego sprzętu sportowego

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

27. Zajęcia zabawowo – sportowe przedszkolaków

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

28. Zdrowie psychiczne – dostęp do lekarza psychiatry dla mieszkańców Skierniewic

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

29. Telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży i ich rodziców w sytuacjach kryzysu emocjonalnego „WAŻNY TELEFON”

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

30. „Cyfrowa dziewiątka” – intuicyjna technologia dla skutecznej edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach

Rejon: REJON I

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

31. Gramy w bibliotece – zakup gier planszowych do korzystania na miejscu i do bezpłatnego wypożyczania do domu

Rejon: REJON I

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

32. Klimatyzacja w Przedszkolu nr 2 – zakup i montaż

Rejon: REJON I

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

34. Sensoryczny zakątek wrażeń w Czwóreczce

Rejon: REJON I

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

35. Ogród dydaktyczny w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach

Rejon: REJON II

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

36. Projekt adaptacji pomieszczenia magazynowego na siłownię pn. Aktywny Ekonomik 2

Rejon: REJON II

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

38. Strefa edukacji, sportu i relaksu

Rejon: REJON II

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

41. Budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach

Rejon: REJON III

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

43. Kolorowa szkoła

Rejon: REJON III

Koszt: 95 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

45. Wyposażenie kuchni z jadalnią dla wychowanków placówki Opiekuńczo – Wychowawczej DOM

Rejon: REJON III

Koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

46. Za pan brat z nowymi technologiami – pracownia terminalowa dla uczniów klas nauczania zintegrowanego

Rejon: REJON III

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

48. Aktywny senior: trening asertywności, trening mózgu, sytuacje trudne – warsztaty w bibliotece

Rejon: REJON IV

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

49. Ćwiczymy i dobrze się bawimy

Rejon: REJON IV

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

50. Lecimy samolotem po marzenia – doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 3 z oddziałami integracyjnymi

Rejon: REJON IV

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

51. Zielona Strobowska

Rejon: REJON IV

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2023

 23Skrócona nazwa edycji

1. Rocznik skierniewicki – tom III

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

2. Czytaj bez ograniczeń – dostęp do książki elektronicznej

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

3. Wydanie przewodnika po mieście ,,Skierniewice na szlaku’’ wraz z aktualna mapą Skierniewic

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

4. ,,Skierniewicki Festiwal Wiatru'' - rodzinny piknik latawcowy propagujący rekreację na świeżym powietrzu

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

5. Pogotowie logopedyczne

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

6. Modernizacja Sal Doświadczania Świata – „Kraina Zmysłów”

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

7. Siłownia plenerowa dla najmłodszych

Szacunkowy koszt: 98 200 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

8. „Stop kryzysowi psychicznemu” – zdrowie psychiczne mieszkańców Skierniewic

Koszt: 19 900 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

9. Badanie wad postawy

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

10. Rehabilitacja wad postawy u dzieci

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

11. Modernizacja wyposażenia małej sali judo w OSiR – w hali nr 3, SP 9, SP 4 ul. Szarych Szeregów 6 i SP 5

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

12. „Zajęcia zabawowo-sportowe przedszkolaków”

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

13. Turniej piłki nożnej „Dawaj na boisko Internet to nie wszystko”

Koszt: 16 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

14. „Dzień Dziecka z Widzewem”

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

15. Na magicznym dywanie wyruszamy

Rejon: REJON I

Koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

16. Zakup książek z dużą czcionką

Rejon: REJON I

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

17. „…dziewiątka.com…” – nowoczesna pracownia komputerowa dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach

Rejon: REJON I

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

19. Rozbudowa oświetlenia boisk na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102

Rejon: REJON II

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

20. Budowa szatni kontenerowych dla dzieci na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach

Rejon: REJON II

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

21. Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. M. Kolbe 30 w Skierniewcach

Rejon: REJON II

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

22. Budowa parkingu wraz z oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach

Rejon: REJON II

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

23. Edukacyjne Centrum Konferencyjne

Rejon: REJON II

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

24. Plac zabaw „Fikołek”

Rejon: REJON II

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

25. „Na pogodę i niepogodę – aktywni na powietrzu przez cały rok”

Rejon: REJON III

Koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

26. „Stawiamy na zdrowie – zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu”

Rejon: REJON III

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

27. „Doceniamy szkolne talenty”

Rejon: REJON III

Koszt: 75 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

28. Tor przeszkód przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach

Rejon: REJON III

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

29. „Jesteśmy aktywni i dzięki komputerom będziemy odkrywać tajemnice współczesnego świata w dobrze wyposażonej świetlicy”

Rejon: REJON III

Koszt: 70 480 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

30. Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego

Rejon: REJON IV

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

31. Bezpieczny przedszkolak

Rejon: REJON IV

Koszt: 95 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

32. Przedszkolak w cyfrowym świecie

Rejon: REJON IV

Koszt: 99 970 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2022

 22Skrócona nazwa edycji

1. „35-lecie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach, organizacja konferencji edukacyjnej i koncertu jubileuszowego dla mieszkańców Skierniewic”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

2. „Aktywny Ekonomik- sale lekcyjne na świeżym powietrzu”

Rejon: REJON II

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

4. „Bezpieczny poranek”

Rejon: REJON I

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

5. „Budowa zadaszenia trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102”

Rejon: REJON II

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

6. „Dynamiczny plac zabaw w strefie EKO”

Rejon: REJON III

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

7. „Dzień Dziecka z Widzewem”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

8. „Dziś FIT to HIT. Siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych.”

Rejon: REJON IV

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

9. „Ebooki i audiobooki dla skierniewiczan”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

11. „Klasa pod chmurką” rewitalizacja i modernizacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach

Rejon: REJON I

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

12. „Lepszy start”

Rejon: REJON III

Szacunkowy koszt: 19 990 zł

 22Skrócona nazwa edycji

14. „Nauka przez zabawę”

Rejon: REJON IV

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

15. „Nowoczesne nauczanie – laboratorium językowe i magiczna ściana”

Rejon: REJON III

Szacunkowy koszt: 90 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

18. „Polepszenie warunków socjalnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach poprzez remont szatni oraz zakup i montaż szafek”

Rejon: REJON III

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

19. „Poprawa jakości usług czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej – miejsce spotkań i warsztatów”

Rejon: REJON IV

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

20. „Radary z wyświetlaczem prędkości – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zadębie”

Rejon: REJON IV

Szacunkowy koszt: 60 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

21. „Rocznik skierniewicki – tom II”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

22. „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach”

Rejon: REJON II

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

24. „Słoneczne uśmiechy na buziach mamy, gdy na plac zabaw przedszkola Słoneczko ruszamy”

Rejon: REJON I

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

25. „STOP DEPRESJI” – zdrowie psychiczne mieszkańców Skierniewic

Szacunkowy koszt: 19 980 zł

 22Skrócona nazwa edycji

26. „Uczę się i bawię aktywnie spędzając czas”

Rejon: REJON IV

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

27. „Wyjdź z nami na dwór! – projekt zagospodarowania przestrzeni wokół budynku przy ul. Grzybowej 1”

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

28. „Wymiana nawierzchni na bieżni okrężnej przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach”

Rejon: REJON III

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

29. „Zajęcia zabawowo-sportowe przedszkolaków”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

30. „Zakup sprzętu do przygotowania siłowego w sportach walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Skierniewice”

Szacunkowy koszt: 19 910 zł

 22Skrócona nazwa edycji

31. „Zakup sprzętu sportowego do realizacji zajęć treningu funkcjonalnego z osobami z niepełnosprawnością a także z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z terenu Miasta Skierniewice”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2021

 21Skrócona nazwa edycji

1. „Psi park. Psie szczęście”

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

2. „Jak dbam tak mam” – październik miesiącem świadomości raka piersi

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

3. „Skierniewiczanie czytają ebooki bez limitu – kontynuacja”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

4. „Sielska Stacja Rowerowa”

Szacunkowy koszt: 97 500 zł

 21Skrócona nazwa edycji

5. „Historyczny szlak turystyczny – Śladami Garnizonu Skierniewickiego z XIX i XX wieku”

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

6. „Specjalistyczny gabinet rehabilitacji neuropediatrycznej i terapii multisensorycznej”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

7. „Bezpieczne Miasto – zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

8. „Bezpieczny ratownik – Bezpieczny Skierniewiczanin”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

9. „Roczniki skierniewickie”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

10. „Pożegnaj pajączki”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

11. „Zdrowa skóra to piękna skóra”

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

12. „Modernizacja i doposażenie Filii nr 1 i Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej”

Rejon: REJON I

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

13. „American Dream uczniów z Dziewiątki –remont i modernizacja szkolnej szatni”

Rejon: REJON I

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

14. „Szkoła otwarta dla Mieszkańców Skierniewic”. Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach

Rejon: REJON II

Szacunkowy koszt: 96 700 zł

 21Skrócona nazwa edycji

15. „Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”

Rejon: REJON II

Szacunkowy koszt: 99 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

16. „Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”

Rejon: REJON II

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

18. „Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102”

Rejon: REJON II

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

20. „Plac zabaw Przedszkola nr 5 w zieleni drzew: stymulujący, interaktywny, sensoryczny i dydaktyczny”

Rejon: REJON III

Szacunkowy koszt: 98 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

25. Plac zabaw „EDUŚ”

Rejon: REJON III

Szacunkowy koszt: 99 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

26. „Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach”

Rejon: REJON III

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

27. „Robotyka dla przedszkola”

Rejon: REJON III

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

28. „Parking/miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych”

Rejon: REJON IV

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

29. „Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego”

Rejon: REJON IV

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie