Wybrany do realizacji

1 „35-lecie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach, organizacja konferencji edukacyjnej i koncertu jubileuszowego dla mieszkańców Skierniewic”

Charakter: ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

Zorganizowanie konferencji edukacyjnej dotyczącej cukrzycy i Koncertu Jubileuszowego.

Wybrany do realizacji

2 „Aktywny Ekonomik- sale lekcyjne na świeżym powietrzu”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON II

Koszt: 100 000 zł

Wykonanie dwóch zadaszonych altan służących urozmaiceniu zajęć lekcyjnych poprzez naukę na świeżym powietrzu.

Wybrany do głosowania

3 „Altana na pogodę i niepogodę – aktywni na powietrzu przez cały rok”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON III

Koszt: 30 000 zł

Doposażenie ogródka przedszkolnego w altanę.

Wybrany do realizacji

4 „Bezpieczny poranek”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON I

Koszt: 100 000 zł

Wykonanie zatoczki postojowej na ok. 21 samochodów wzdłuż drogi dojazdowej do zaplecza szkoły.

Wybrany do realizacji

5 „Budowa zadaszenia trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON II

Koszt: 100 000 zł

Budowa zadaszenia nad częścią trybuny na obiekcie sportowym.

Wybrany do realizacji

6 „Dynamiczny plac zabaw w strefie EKO”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON III

Koszt: 100 000 zł

Stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w wieku 7-15 lat.

Wybrany do realizacji

7 „Dzień Dziecka z Widzewem”

Charakter: ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

Zorganizowanie sportowego pikniku integracyjnego.

Wybrany do realizacji

8 „Dziś FIT to HIT. Siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych.”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON IV

Koszt: 100 000 zł

Utworzenie siłowni plenerowej dla osób niepełnosprawnych.

Wybrany do realizacji

9 „Ebooki i audiobooki dla skierniewiczan”

Charakter: ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

Zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do platformy oferującej 50 000 ebooków, audiobooków i synchrobooków.

Wybrany do głosowania

10 „Eko płot”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON IV

Koszt: 100 000 zł

Wykonanie ogrodzenia przy budynku przedszkola oraz dekoracji płotu tablicami o tematyce ekologicznej.

Wybrany do realizacji

11 „Klasa pod chmurką” rewitalizacja i modernizacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach

Charakter: lokalny

Rejon: REJON I

Koszt: 100 000 zł

Rewitalizacja terenów zielonych wokół budynku szkoły wraz z utworzeniem „Klasy pod chmurką”

Wybrany do realizacji

12 „Lepszy start”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON III

Koszt: 19 990 zł

Zakup pomocy dydaktycznych będących wsparciem najmłodszych skierniewiczan przejawiających deficyt w obszarze fizycznym, społecznym, emocjonalnym, umysłowym.

Wybrany do głosowania

13 „Miejski system wystawienniczy”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON III

Koszt: 100 000 zł

Zakup miejskiego, zewnętrznego systemu wystawienniczego w postaci min. 10 gablot z tablicami wymiennymi.

Wybrany do realizacji

14 „Nauka przez zabawę”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON IV

Koszt: 20 000 zł

Zakup wyposażenia do kącików aktywności.

Wybrany do realizacji

15 „Nowoczesne nauczanie – laboratorium językowe i magiczna ściana”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON III

Koszt: 90 000 zł

Przekształcenie klasy lekcyjnej w nowoczesne laboratorium językowe oraz zakup magicznej ściany edukacyjnej dla dzieci z najmłodszych klas.

Wybrany do głosowania

16 „Odbudowa zabytkowego samochodu wojskowego sztabu 26 Dywizji Piechoty”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON IV

Koszt: 100 000 zł

Zakup i wyremontowanie lub zrekonstruowanie samochodu będącego niegdyś na stanie sztabu 26 Dywizji Piechoty.

Wybrany do głosowania

17 „Plac zabaw „Hopsanka w Dziesiątce”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON II

Koszt: 80 000 zł

Rozbudowa i unowocześnienie obecnego placu zabaw poprzez zwiększenie urządzeń zabawowych, utworzenie zacienionych miejsc itp.

Wybrany do realizacji

18 „Polepszenie warunków socjalnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach poprzez remont szatni oraz zakup i montaż szafek”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON III

Koszt: 100 000 zł

Dostosowanie szatni do współczesnych wymogów i standardów poprzez jej remont i wyposażenie w szafki indywidualne dla każdego ucznia.

Wybrany do realizacji

19 „Poprawa jakości usług czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej – miejsce spotkań i warsztatów”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON IV

Koszt: 100 000 zł

Wykonanie prac remontowych, zakup sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia czytelni.

Wybrany do realizacji

20 „Radary z wyświetlaczem prędkości – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zadębie”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON IV

Koszt: 60 000 zł

Zakup i montaż radarów z wyświetlaczem prędkości i rejestratorem przekroczeń przy ul. Zadębie.

Wybrany do realizacji

21 „Rocznik skierniewicki – tom II”

Charakter: ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

Publikacja popularno-naukowa wypełniona artykułami historycznymi, biografiami, opracowaniami historycznymi itp.

Wybrany do realizacji

22 „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON II

Koszt: 100 000 zł

Rozbudowa bazy sportowej poprzez urządzenie strzelnicy sportowej, toru przeszkód, wykonanie oświetlenia, chodników itp.

Wybrany do głosowania

23 „Skaczę w przyszłość” – modernizacja skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

Charakter: lokalny

Rejon: REJON II

Koszt: 50 000 zł

Modernizacja szkolnej skoczni do skoku w dal.

Wybrany do realizacji

24 „Słoneczne uśmiechy na buziach mamy, gdy na plac zabaw przedszkola Słoneczko ruszamy”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON I

Koszt: 100 000 zł

Modernizacja placu zabaw poprzez zakup urządzeń sportowo-zręcznościowych i zabawowych, wykonanie dodatkowego ogrodzenia oraz nasadzenia roślin.

Wybrany do realizacji

25 „STOP DEPRESJI” – zdrowie psychiczne mieszkańców Skierniewic

Charakter: ogólnomiejski

Koszt: 19 980 zł

Zapewnienie ogólnodostępnego i bezpłatnego dostępu do lekarza psychiatrii dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wybrany do realizacji

26 „Uczę się i bawię aktywnie spędzając czas”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON IV

Koszt: 100 000 zł

Rozbudowa placu zabaw o dwie piaskownice, ławki, altanę z ławkami i narzędziownię.

Wybrany do realizacji

27 „Wyjdź z nami na dwór! – projekt zagospodarowania przestrzeni wokół budynku przy ul. Grzybowej 1”

Charakter: ogólnomiejski

Koszt: 100 000 zł

Uprzątnięcie, zagospodarowanie i przystosowanie do potrzeb użytkowników przestrzeni otaczającej budynek.

Wybrany do realizacji

28 „Wymiana nawierzchni na bieżni okrężnej przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON III

Koszt: 100 000 zł

Poprawa infrastruktury sportowej przy szkole poprzez wymianę obecnej nawierzchni tartanu na nową.

Wybrany do realizacji

29 „Zajęcia zabawowo-sportowe przedszkolaków”

Charakter: ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

Prowadzenie zajęć zabawowo-sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej w skierniewickich przedszkolach.

Wybrany do realizacji

30 „Zakup sprzętu do przygotowania siłowego w sportach walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Skierniewice”

Charakter: ogólnomiejski

Koszt: 19 910 zł

Zakup sprzętu wspomagającego przygotowania osób uprawiających sporty walki.

Wybrany do realizacji

31 „Zakup sprzętu sportowego do realizacji zajęć treningu funkcjonalnego z osobami z niepełnosprawnością a także z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z terenu Miasta Skierniewice”

Charakter: ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

Zakup sprzętu do ćwiczeń funkcjonalnych i specjalistycznych. Beneficjentami projektu będą osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież oraz dorośli z terenu miasta.

Poprzedni projekt
Następny projekt