zadanie nr 7

7. „Dzień Dziecka z Widzewem”


Lokalizacja

teren miasta

Opis zadania

Zorganizowanie sportowego pikniku integracyjnego.