zadanie nr 12

12. „Lepszy start”


Lokalizacja

Przedszkole nr 8
ul. Rybickiego 2

Opis zadania

Zakup pomocy dydaktycznych będących wsparciem najmłodszych skierniewiczan przejawiających deficyt w obszarze fizycznym, społecznym, emocjonalnym, umysłowym.