Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 29

29. „Jesteśmy aktywni i dzięki komputerom będziemy odkrywać tajemnice współczesnego świata w dobrze wyposażonej świetlicy”


Lokalizacja

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze i Środowiskowa Świetlica Opiekuńczo- Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Rybickiego 6

Skrócony opis zadania

Wyposażenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego i Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w sprzęt komputerowy i informatyczny

Opis zadania

Doposażenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego i Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej TPD w sprzęt komputerowy podniesie standard miejsca pracy i zabawy dzieci i młodzieży oraz realizacji różnorodnych projektów oraz będzie wsparciem placówek prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Dzieci i młodzież uzyskają pomoc w nauce, będą miały możliwość rozwijania zainteresowań i pasji, korzystania z różnych dóbr kultury.

Beneficjenci zadania

Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach Świetlicy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania i oprzyrządowania69 480 zł
2Podłączenie internetu w sali z komputerami1 000 zł
Łącznie: 70 480 zł