zadanie nr 21

21. „System wystawienniczy w parku miejskim”


Lokalizacja

park miejski

Opis zadania

Budowa w wybranej i uzgodnionej z konserwatorem zabytków alei parku miejskiego, systemu wystawienniczego w postaci min. 10 tablic wymiennych.