Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 17

17. „…dziewiątka.com…” – nowoczesna pracownia komputerowa dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach

Skrócony opis zadania

Stworzenie nowoczesnej i kompleksowej pracowni komputerowej dla uczniów klas I-III SP nr 9.

Opis zadania

Projekt uwzględnia zakup 24 laptopów z wbudowanymi terminalami oraz 1 serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami. Nowa pracownia komputerowa pozwoli nauczycielom w pełni wykorzystać szkolne zasoby TIK. Modernizacja sali pozwoli na korzystanie z nowoczesnych multimediów nie tylko na lekcjach informatyki, ale również na innych przedmiotach objętych szkolnym programem nauczania. Nowoczesny sprzęt daje też możliwość na utworzenie kół zainteresowań czy warsztatów.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania są uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy Miasta Skierniewice

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup laptopów z terminalami80 000 zł
2Zakup oprogramowania i licencji20 000 zł
Łącznie: 100 000 zł