Wybrany do realizacji

1 Rocznik skierniewicki – tom III

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Publikacja popularno-naukowa wypełniona artykułami historycznymi, biografiami, opracowaniami historycznymi itp.

Wybrany do realizacji

2 Czytaj bez ograniczeń – dostęp do książki elektronicznej

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do platformy oferującej 130 000 ebooków, 50 000 audiobooków i synchrobooków.

Wybrany do realizacji

3 Wydanie przewodnika po mieście ,,Skierniewice na szlaku’’ wraz z aktualna mapą Skierniewic

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Wydanie 1000 szt. przewodnika historyczno- kulturalnego po mieście z opisem zabytków i ciekawych miejsc oraz historycznymi anegdotami.

Wybrany do realizacji

4 ,,Skierniewicki Festiwal Wiatru'' - rodzinny piknik latawcowy propagujący rekreację na świeżym powietrzu

Charakter: ogólnomiejski

Koszt: 20 000 zł

Projekt skierowany jest dla dzieci i młodzieży ze Skierniewic i ma na celu propagowanie rekreacji na świeżym powietrzu oraz rozwijanie zainteresowania sportami latawcowym... więcej »

Projekt skierowany jest dla dzieci i młodzieży ze Skierniewic i ma na celu propagowanie rekreacji na świeżym powietrzu oraz rozwijanie zainteresowania sportami latawcowymi.

Wybrany do realizacji

5 Pogotowie logopedyczne

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Modernizacja i wyposażenie sal surdologopedycznej i neurologopedycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

Wybrany do realizacji

6 Modernizacja Sal Doświadczania Świata – „Kraina Zmysłów”

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Modernizacja istniejących sal Doświadczania Świata, wyposażenie sal w atrakcyjne dla dzieci, najnowocześniejsze sprzęty do terapii polisensorycznej

Wybrany do realizacji

7 Siłownia plenerowa dla najmłodszych

Charakter: ogólnomiejski

Koszt: 98 200 zł

Stworzenie ogólnodostępnej, plenerowej siłowni dla dzieci ze zróżnicowanymi urządzeniami.

Wybrany do realizacji

8 „Stop kryzysowi psychicznemu” – zdrowie psychiczne mieszkańców Skierniewic

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 19 900 zł

Zapewnienie ogólnodostępnego i bezpłatnego dostępu do lekarza psychiatrii dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wybrany do realizacji

9 Badanie wad postawy

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Konsultacje lekarskie i diagnoza wad postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym do 10 roku życia.

Wybrany do realizacji

10 Rehabilitacja wad postawy u dzieci

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Zorganizowanie zajęć z fizjoterapeutą dla dzieci, u których została zorganizowana wada postawy.

Wybrany do realizacji

11 Modernizacja wyposażenia małej sali judo w OSiR – w hali nr 3, SP 9, SP 4 ul. Szarych Szeregów 6 i SP 5

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Modernizacja wyposażenia sali judo poprzez wymianę mat, zakup miękkich materacy, klocki piankowe, kształtki rehabilitacyjne, płotki plastikowe i inne.

Wybrany do realizacji

12 „Zajęcia zabawowo-sportowe przedszkolaków”

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Prowadzenie zajęć zabawowo-sportowych z elementami judo oraz gimnastyki korekcyjnej w skierniewickich przedszkolach.

Wybrany do realizacji

13 Turniej piłki nożnej „Dawaj na boisko Internet to nie wszystko”

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 16 000 zł

Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci do 16-tego roku życia.

Wybrany do realizacji

14 „Dzień Dziecka z Widzewem”

Charakter: ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Zorganizowanie sportowego pikniku integracyjnego.

Wybrany do realizacji

15 Na magicznym dywanie wyruszamy

Charakter: lokalny

Rejon: REJON I

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

Doposażenie przedszkola w interaktywne urządzenie projekcyjne pełniące funkcje podłogi multimedialnej.

Wybrany do realizacji

16 Zakup książek z dużą czcionką

Charakter: lokalny

Rejon: REJON I

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Zakup książek z dużą czcionką do Filii Nr 1 MBP, książki będą ogólnodostępne ale ze szczególnym wskazaniem dla seniorów, osób z dysfunkcją wzroku.

Wybrany do realizacji

17 „…dziewiątka.com…” – nowoczesna pracownia komputerowa dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach

Charakter: lokalny

Rejon: REJON I

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Stworzenie nowoczesnej i kompleksowej pracowni komputerowej dla uczniów klas I-III SP nr 9.

Wybrany do głosowania

18 Plac Zabaw „Urwisko pod chmurką”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON I

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Usunięcie starego i wybudowanie nowego placu zabaw. Zwiększenie liczby urządzeń zabawowych.

Wybrany do realizacji

19 Rozbudowa oświetlenia boisk na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102

Charakter: lokalny

Rejon: REJON II

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Rozbudowa istniejącego systemu oświetleniowego na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 poprzez zakup i montaż dodatkowych lamp na istniejących słupach oświetle... więcej »

Rozbudowa istniejącego systemu oświetleniowego na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 poprzez zakup i montaż dodatkowych lamp na istniejących słupach oświetleniowych.

Wybrany do realizacji

20 Budowa szatni kontenerowych dla dzieci na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach

Charakter: lokalny

Rejon: REJON II

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Budowa dwóch szatni kontenerowych na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach

Wybrany do realizacji

21 Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. M. Kolbe 30 w Skierniewcach

Charakter: lokalny

Rejon: REJON II

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wykonanie bieżni lekkoatletycznej trzytorowej oraz skoczni do skoków w dal.

Wybrany do realizacji

22 Budowa parkingu wraz z oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach

Charakter: lokalny

Rejon: REJON II

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Budowa parkingu dla samochodów pracowników, miejsc na rowery uczniów, montaż dwóch słupów z podwójnymi lampami oświetleniowymi.

Wybrany do realizacji

23 Edukacyjne Centrum Konferencyjne

Charakter: lokalny

Rejon: REJON II

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Wykonanie sali konferencyjnej w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach

Wybrany do realizacji

24 Plac zabaw „Fikołek”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON II

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Rozbudowa i unowocześnienie obecnego placu zabaw, wyposażenie w nowe urządzenia zabawowe.

Wybrany do realizacji

25 „Na pogodę i niepogodę – aktywni na powietrzu przez cały rok”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON III

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Doposażenie ogródka przedszkolnego w altanę, jako uzupełnienie miejsca do prowadzenia zajęć wychowawczo – dydaktycznych na powietrzu dla dzieci.

Wybrany do realizacji

26 „Stawiamy na zdrowie – zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON III

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Poprawa infrastruktury przy szkole poprzez montaż stojaków rowerowych, trybuny stadionowej, tablicy do piłki nożnej, kosze na śmieci itp.

Wybrany do realizacji

27 „Doceniamy szkolne talenty”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON III

Koszt po weryfikacji: 75 000 zł

Montaż systemu nagłośnienia na sali gimnastycznej, zakup zestawu eventowego w postaci projektora (możliwość wykorzystania obydwóch zestawów do imprez na otwartej przestrz... więcej »

Montaż systemu nagłośnienia na sali gimnastycznej, zakup zestawu eventowego w postaci projektora (możliwość wykorzystania obydwóch zestawów do imprez na otwartej przestrzeni)

Wybrany do realizacji

28 Tor przeszkód przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach

Charakter: lokalny

Rejon: REJON III

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Budowa toru przeszkód - dwa równoległe tory dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wybrany do realizacji

29 „Jesteśmy aktywni i dzięki komputerom będziemy odkrywać tajemnice współczesnego świata w dobrze wyposażonej świetlicy”

Charakter: lokalny

Rejon: REJON III

Koszt po weryfikacji: 70 480 zł

Wyposażenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego i Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w sprzęt komputerowy i... więcej »

Wyposażenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego i Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w sprzęt komputerowy i informatyczny

Wybrany do realizacji

30 Pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego

Charakter: lokalny

Rejon: REJON IV

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do nauki języka angielskiego dla dzieci z przedszkola.

Wybrany do realizacji

31 Bezpieczny przedszkolak

Charakter: lokalny

Rejon: REJON IV

Koszt po weryfikacji: 95 000 zł

Wprowadzenie zabezpieczeń, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci i kadry pracowniczej.

Wybrany do realizacji

32 Przedszkolak w cyfrowym świecie

Charakter: lokalny

Rejon: REJON IV

Koszt po weryfikacji: 99 970 zł

Wyposażenie przedszkola w tablety, roboty edukacyjne, oprogramowanie, laptopy i inne urządzenia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej.

Poprzedni projekt
Następny projekt