Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 4

4. Dni hokeja jako promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci


Skrócony opis zadania

Celem nadrzędnym współczesnego szkolnego wychowania fizycznego jest nie tylko doraźne osiąganie efektów, ale przede wszystkim kształtowanie u wychowanków trwałych relacji ze sportem oraz pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej, które sprawią, iż byli wychowankowie, jako dorośli, przez całe życie aktywnie będą zabiegali o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Należy zaznaczyć, iż takie działania przyczyniają się do aktywnego propagowania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz zachęcają uczniów do podwyższania swojej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.

Opis zadania

Celem projektu jest stworzenie sportowych zajęć pokazowych z elementami hokeja na trawie dla mieszkańców Skierniewic. Dzieci od najmłodszych lat potrzebują aktywności fizycznej odpowiednio dopasowanej do jej potrzeb i możliwości aby prawidłowo się rozwijać. Aktywność ruchowa pozytywnie oddziałuje na rozwój układu szkieletowo- kostnego i mięśniowego co z kolei przekłada się na zdrowie dzieci w przyszłości. Regularny ruch wspomaga też odporność, co jest szczególnie ważne w tym aby od najmłodszych lat wyrabiać u dzieci dobre nawyki i przyzwyczajać je do systematycznych ćwiczeń i uprawiania sportu, najlepiej na świeżym powietrzu. Dzięki temu ich organizm będzie zdrowy i odporny na różnego rodzaju infekcje. Zakorzeniony nawyk ruchu sprawi, że w późniejszych latach nasze dzieci będą dzielnie trenować i ćwiczyć rozwijając swoje umiejętności sportowe. Zajęcia sportowe z elementami hokeja będą sprzyjały tworzeniu się atmosfery współpracy i współdziałania w grupie, poznawania i przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione korzyści organizowania dni hokeja dla dzieci jest jak najbardziej wskazane dla ich zdrowia i sprawności fizycznej. Projekt zakłada dowóz dzieci klas 0-4 ze skierniewickich szkół podstawowych na teren boiska do gry w hokeja na trawie i przeprowadzenie zajęć sportowych z elementami hokeja na trawie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Transport dzieci10 000 zł
2Wynajem obiektu sportowego4 000 zł
3Zakup sprzętu sportowego do przeprowadzenia zajęć10 000 zł
4Zakup koszulek dla dzieci 8 000 zł
5Materiały promocyjne4 000 zł
6Zakup wody, poczęstunek4 000 zł
7Zakup pakietu prezentowego dla dzieci 40 000 zł
8Instruktorzy prowadzący zajęcia10 000 zł
Łącznie: 90 000 zł