Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 49

49. Ćwiczymy i dobrze się bawimy


Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zakupie nowoczesnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do rozwoju sprawności ruchowej dzieci uczęszczających do przedszkola nr 1 w Skierniewicach. Przedszkole, do którego uczęszczają nasze dzieci mieszkające na terenie całego miasta jest bardzo dobre, jednak w porównaniu z innymi placówkami w Skierniewicach jest mniej doposażone. Tylko dzięki zaangażowaniu i twórczej pracy nauczycieli nasze dzieci są dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Wiemy, że pomoce dydaktyczne są niezbędne, bo dzięki ich wykorzystaniu do codziennej nauki i zabawy będą jeszcze bardziej urozmaicały i stymulowały rozwój dzieci.

Opis zadania

Współczesny system edukacji staje przed wieloma nowymi wyzwaniami i zadaniami. Niniejszy projekt ma na celu zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola nr 1 w Skierniewicach atrakcyjne, nowoczesne pomoce dydaktyczne do rozwoju sprawności fizycznej, których zadaniem jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Przedszkole nr I do którego uczęszczają nasze dzieci spełnia wszelkie oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym, edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym. Na wyposażeniu przedszkola brakuje jednak atrakcyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych do rozwoju sprawności ruchowej. Rozwiązaniem powyższego problemu będzie zakup pomocy dydaktycznych do rozwoju sprawności motoryki dużej i małej. Mamy świadomość, że oddajemy pod opiekę na osiem godzin dziennie nasze dzieci bardzo dobrym pedagogom, ale chcemy aby na kolejnym etapie rozwoju jakim jest szkoła podstawowa nasze pociechy nie czuły się poszkodowane, że chodziły do przedszkola w którym nie było wielu pomocy dydaktycznych. Pomoce dają dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia i działania. Aby nasze dzieci były sprawne ruchowo, posiadały chęć do aktywności fizycznej i działania w grupie niezbędny jest zakup pomocy dydaktycznych do rozwoju sprawności ruchowej. Skierniewice to miasto, które kładzie duży nacisk na rozwój edukacji. Nauka i rozwój dzieci to niezbędny element kształtujący dorosłego skierniewiczanina. Wspólnie zatem zadbajmy o kolejne pokolenia, które będą nasze miasto godnie reprezentować w różnych obszarach życia społecznego, tak abyśmy mogli być z nich dumni, mając satysfakcję, że przyczyniamy się wspólnie do rozwoju najważniejszych wartości, umiejętności i zachowań. Przedszkole nr 1 posiada bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną. Dzięki zakupowi atrakcyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych do rozwoju sprawności fizycznej przedszkole będzie jeszcze lepszą placówką, która zapewni właściwy rozwój naszym dzieciom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pomoce dydaktyczne do rozwoju sprawności ruchowej 20 000 zł