Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 5

5. Doposażenie przedszkoli publicznych w sprzęt sportowo – rekreacyjny do zajęć zabawowo – sportowych przedszkolaków


Skrócony opis zadania

Zakup mat (puzzle do judo 1m x 1m x 4 cm grubość, 180-210 twardość), miękkich materacy, przyborów i przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych i zabawowych dla dzieci.

Opis zadania

Zakup mat (puzzle do judo 1m x 1m x 4 cm grubość, 180-210 twardość), miękkich materacy, przyborów i przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych i zabawowych dla dzieci, z których na co dzień będą korzystać dzieci nie tylko uczęszczające na zajęcia zabawowo- sportowe z elementami judo, ale także młodsze dzieci w przedszkolach. Projekt ma na celu doposażenie przedszkoli w sprzęt sportowo- rekreacyjny, zakup miękkich materacy dla najmłodszych, klocki piankowe, kształtki rehabilitacyjne, płotki plastikowe i inne. Przyrządy znacznie poprawią warunki do zajęć sportowo- rekreacyjnych, do zajęć zabawowo- sportowych przedszkolaków. Poprawa warunków do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć wszechstronnie usprawni dzieci, zapobiega wadom postawy, poprawi budowę aparatu mięśniowego, wzmocni przeciwdziałanie otyłości , poprawi umiejętność współdziałania w grupie, nastąpi większa przyswajalność podstawowych ćwiczeń gimnastycznych. Rodzicie dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach zaobserwują jak ich pociechy nabierają umiejętności ruchowych i jak ćwiczenia fizyczne pozytywnie wpływają na rozwój dziecka. Wzmocnienie cech psychofizycznych u dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup mat50 000 zł
2Zakup materacy miękkich gimnastycznych5 000 zł
3Klocki piankowe - kształtki rehabilitacyjne40 000 zł
4Płotki i inne5 000 zł
Łącznie: 100 000 zł