Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 41

41. Budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach


Skrócony opis zadania

Zadanie dotyczy wykonania jednotorowej skoczni do skoków w dal. Celem projektu jest poszerzenie oferty sportowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach. Nowy obiekt sportowy wpłynie pozytywnie na atrakcyjność zajęć lekcyjnych i pozwoli lepiej przygotowywać się do zawodów sportowych. W projekcie zaplanowano budowę bezpiecznego, 40- metrowego rozbiegu oraz zeskoczni (piaskownicy).

Opis zadania

Celem inwestycji jest wybudowanie prostej bieżni (rozbiegu jednotorowego) o długości 40 metrów i szerokości 1,22 m razem z zeskocznią wypełnioną płukanym żwirem. Skocznia zostanie wybudowana na terenie szkoły, w miejscu niewykorzystanego, trawiastego boiska. Budowa wymaga przygotowania odpowiedniego projektu, wykonania nawierzchni, montażu obrzeży oraz belek do skoku w dal i do trójskoku. Po obydwu stronach bieżni będzie znajdowała się 1 m strefa bezpieczeństwa, za którą będą umieszczone ławki (bez oparcia) oraz kosze na śmieci. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach biorą aktywny udział w zawodach sportowych, m. in.: Czwartkach Lekkoatletycznych i odnoszą sukcesy. Na terenie szkoły nie ma obiektu do dobrego przygotowania uczniów do skoku w dal. Celem projektu jest rozbudowa oferty sportowej dla uczniów szkoły. Nowy obiekt wpłynie pozytywnie na atrakcyjność zajęć lekcyjnych, pozwoli lepiej przygotowywać do zawodów sportowych. Młodzi mieszkańcy osiedla zyskają obiekt sportowy, dzięki któremu rozwiną swoje umiejętności w ramach aktywności fizycznej. Baza dydaktyczna szkoły powiększy się o zaplecze do realizacji zagadnień z programów nauczania wychowania fizycznego, ale także zwiększy atrakcyjność oferty dla rodziców, którzy planują edukację dzieci w SP nr 2. Dodatkowe zajęcia rekreacyjno-sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Wykonanie nowych elementów bazy sportowej zwiększy atrakcyjność tych zajęć. Tor będzie zachęcał do aktywnego spędzania czasu wolnego. Będzie można z niego korzystać zarówno na zajęciach wychowania fizycznego, jak i w czasie wolnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt 6 500 zł
2Budowa bieżni 70 000 zł
3Dwa kosze 1 000 zł
4Zeskocznia (piaskownica) 20 000 zł
5Ławka bez oparcia – 5 szt. 2 500 zł
Łącznie: 100 000 zł