Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 22

22. TUW-TUW – Trening umiejętności wychowawczych


Skrócony opis zadania

RODZICU ze Skierniewic! Czy kiedykolwiek nie zdarzyło ci się idąc wieczorem do łóżka i obiecywać sobie, że następnego dnia nie będziesz już złościć się na swoje dziecko??? Myślę, że nikt się nie przyznaje ale taka jest prawda.... Wyrzuty sumienia związane z brakiem cierpliwości lubią nas atakować wieczorami. Przykładamy wtedy głowę do poduszki i rozpoczynamy walkę z czarnymi myślami, poczuciem winy i wrażeniem, że popełniamy
wychowawczy błąd. Jeśli pojawia się w Twoim domu krzyk - czy to oznacza, że jesteś złym rodzicem? Jak wpłynie na dziecko Twoja nerwowość? Tak, czas na zmiany! Jako rodzic dorastającego dziecka wiem że popełniam błędy, chciałabym przejść przez taki trening umiejętności wychowawczych przygotowany przez profesjonalnych terapeutów.

Opis zadania

Jako rodzic dorastającego dziecka wiem że popełniam błędy, chciałabym przejść przez taki trening umiejętności wychowawczych przygotowany przez profesjonalnych terapeutów. TUW dla grupy 10 uczestników, po 10 spotkań przeprowadzony przez 2 terapeutów(psycho1og, pedagog). Widzę potrzebę stworzenia czegoś, co skupi się nie na dziecku, na jego rozwoju, na jego cechach czy zachowaniu, ale na rodzicu. Bardzo mocno wierzę w to, że wiele wychowawczych problemów może zniknąć wtedy, gdy to rodzic postawi na pracę nad sobą. Nikt z nas przecież nie zdawał egzaminu przed pojawieniem się dziecka, prawda? Przyjrzyjmy się swojemu rodzicielstwu i zastanówmy się, czy któraś z poniższych odpowiedzi opisuje Twój stan: mam dość krzyków w swoim domu - tych dziecięcych i tych dorosłych, mam dość swojego zmęczenia rolą rodzica, mam dość braku cierpliwości do dzieci, a może też do innych osób. Mam dość swojej bezsilności, gdy pojawiają się trudne emocje u dziecka. Zawsze powtarzamy, że wszystko ma znaczenie. Małe rzeczy tworzą wielkie zmiany. Duże kroki milowe dają satysfakcję. Dlatego działajmy!!!
Zadanie pod tytułem ,,TUW-TUW!" - TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH da nam szansę, że jeżeli zbyt często negatywnie oceniamy siebie w roli rodzica, zacznijmy wprowadzać zmiany jak najszybciej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt całkowity wynagrodzenia dla świadczeniodawcy ( 1 grupa – 8 uczestników x 10 spotkań ( 1600 zł spotkanie)16 000 zł
2Koszty sanitarno-higieniczne, czystościowe, administracyjne, materiały biurowe 4 000 zł
Łącznie: 20 000 zł