Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 28

28. Zdrowie psychiczne – dostęp do lekarza psychiatry dla mieszkańców Skierniewic


Skrócony opis zadania

Udostępnienie mieszkańcom Skierniewic tym małym i dużym dostępu do specjalisty: lekarz psychiatra dla dzieci i młodzieży, lekarz psychiatra dla dorosłych.  Aktualnie w Skierniewicach funkcjonują dwie poradnie w ramach środowiskowej opieki psychiatrycznej. Pojawiają się tam pacjenci kontynuujący naukę w kryzysie psychicznymi. Korzystają z opieki psychoterapeutycznej, psychicznej, środowiskowej. Żeby uniknąć hospitalizacji szpitalnej pojawia
się mega potrzeba konsultacji psychiatrycznej. Chociażby aby proces terapeutyczny zadziałał potrzeba farmakologii i wówczas jest mur. Brak dostępu do lekarza, problem logistyczny, brak środków finansowych rodzin. Warszawa-Łódź najbliższe miejsca w których można dostać się do lekarza komercyjnie, koszt wizyt waha się w przedziale 300-500zł.
Szacunkowa il

Opis zadania

Szybki dostęp do lekarza psychiatry - szczególnie w sytuacji kryzysu psychicznego, jest kluczowy dla diagnostyki i wdrożenia leczenia. Średnio co czwarty Polak doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w ciągu roku. Blisko ćwierć miliona osób cierpi na przynajmniej trzy zaburzenia. Psychiatrycznie leczy się ok. 1,5 mln Polaków, jednak z powodu zbyt małej liczby lekarzy na wizytę czeka się miesiącami. Obecnie w Polsce pracuje ponad 4 tys. 1ekarzy psychiatrów, co oznacza że na milion osób przypada 90 specja1istów. Brakuje zwłaszcza psychiatrów dziecięcych - jest ich zaledwie ok. 400 na 7 mln dzieci. Z informacji od mieszkańców Skierniewic wynika, że winowajcą pogarszającego się stanu psychicznego dzieci i młodzieży okrzyknięte zostało zdalne nauczanie, wiążące się z izolacją społeczną. Faktycznie, izolacja stanowi znaczący czynnik ryzyka w rozwoju problemów emocjonalnych, jednak niejedyny. Badania pokazują, że w najgorszym stanie jest młodzież deklarująca zaniedbanie przez rodziców.  Poradnie ze względu na dużą ilość dzieci i czas wysyłają rodziców do prywatnych gabinetów. No i pojawia się kwestia finansów, aktualnie wizyty komercyjne opiewają się w widełkach 250-350zł. Jednorazowa wizyta i taki wydatek dla naszych mieszkańców jest problemem i rodzice rezygnują. Zadanie ,,ZDROWIE PSYCHICZNE - dostęp do lekarza psychiatry dla mieszkańców Skierniewic" ma być skierowane do wszystkich mieszkańców Skierniewic z problemami psychicznymi oraz ich rodzin. My mieszkańcy Skierniewic jesteśmy,,zakochani w pomaganiu", dlatego musimy zapewnić minimum bezpieczeństwa psychicznego dla Skierniewic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt całkowity wizyt pacjent ow (72 wizyty dla dzieci, młodzieży i dorosłych x 23 zł (koszt całkowity wynagrodzenia dla świadczeniodawcy na 1 wizytę pacjenta)16 560 zł
2koszty sanitarno-higieniczne, czystościowe, administracyjne, biurowe 3 400 zł
Łącznie: 19 960 zł