Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 14

14. Przebudowa budynku gospodarczego na Dom Absolwenta


Skrócony opis zadania

Celem zadania jest przebudowa budynku gospodarczego na Dom Absolwenta przy ZSZ nr 1 w  Skierniewicach w którym docelowo znajdować się będą różne eksponaty i dokumenty dotyczące historii szkoły, oświaty. W tym celu należy zdemontować istniejący dach, wykonać wieniec żelbetowy na istniejących ścianach, wykonać nową wieźbę dachową wraz z pokryciem blachą oraz obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, wykonać izolację dachu wełną mineralną. Dom Absolwenta będzie ogólnodostępny dla absolwentów, uczniów i nauczycieli szkoły oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Skierniewic.

Opis zadania

Celem zadania jest przebudowa budynku gospodarczego na Dom Absolwenta przy ZSZ nr 1 w Skierniewicach. Miejsce to docelowa stanie się przestrzenią otwartą dla społeczności lokalnej chcącej poznać historię szkoły. W roku jubileuszowym absolwenci chcieliby podziękować szkole za trud i wysiłek włożony w ich edukację, tworząc unikatowy punkt na mapie kulturalnej Skierniewic. W Domu Absolwenta swoje miejsce znajdą książki, dokumenty oraz pamiątkowe rekwizyty z dawnych lat. Sala historyczna stanie się również miejscem prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zgromadzonych eksponatów. Uczniowie i społeczność lokalna będą mogli poznawać historię oświaty i uczyć się jej. Zalążkiem do powstania tak ważnego dla szkoły miejsca są gromadzone przez wiele lat unikatowe materiały i rekwizyty przekazane przez absolwentów i miłośników historii, z którymi placówka od lat współpracuje. Dom Absolwenta stanie się miejscem wystaw stałych i czasowych, poświęconych rocznicom różnych wydarzeń szkolnych i lokalnych. Projekt ten, będzie funkcjonował w oparciu o wartości, wiedzę i pamięć historyczną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozebranie istniejącego dachu10 000 zł
2Wykonanie wieńcy żelbetowych5 000 zł
3Wykonanie więźby dachowej15 000 zł
4Łacenie połaci dachowej 4 000 zł
5Pokrycie dachu blachodachówką25 000 zł
6Wykoanie obróbek blacharskich dachowych5 000 zł
7Wykonanie rynien dachowych2 000 zł
8Wykonanie rur spustowych 1 000 zł
9Izolacja dachu folią paroprzepuszczalną3 000 zł
10Izolacja dachu wełną mineralną30 000 zł
Łącznie: 100 000 zł