Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 37

37. Przystanek Emocje – modernizacja pokoju terapeutycznego wykorzystywanego przez specjalistów do pracy z dziećmi w Przedszkolu nr 10 w Skierniewicach


Skrócony opis zadania

,,Przystanek: EMOCJE" - to projekt stworzenia nowoczesnego, przyjaznego dziecku pokoju terapeutycznego w Przedszkolu nr 10 w Skierniewicach. Wyposażenie go w nowoczesny sprzęt multimedialny (Magiczny Dywan, monitor interaktywny), wartościowe pozycje książkowe z literatury dziecięce i fachowej oraz w specjalistyczne pomoce dydaktyczne sprawi, że praca z dzieckiem z trudnościami będzie bardziej efektywna i wielopłaszczyznowa. Rzeczywistość postpandemiczna i szybki rozwój technologii przyczyniły się do widocznego wzrostu w naszej placówce liczby dzieci potrzebujących fachowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Przedszkole nr 10 pragnie stanąć naprzeciw temu wyzwaniu i pomóc naszym przedszkolakom przezwyciężyć swoje trudności.

Opis zadania

W postpandemicznej rzeczywistości zauważa się znaczny wzrost problemów natury psychicznej wśród społeczeństwa. Szczególnie głośno i dużo mówi się o nich w kontekście dzieci i młodzieży. Wielomiesięczna izolacja, związane z tym ograniczenie kontaktów z innymi oraz wprowadzenie nauczania zdalnego spowodowało zaburzenia w rozwoju społecznym i emocjonalnym dzieci. Wzrósł wśród nich odsetek występowania problemów ze snem, apetytem, zmieniło się też zachowanie - pojawiły się problemy wychowawcze i stany lękowe. Także tempo współczesnego życia, dynamiczny rozwój technologii ma wpływ na niedojrzały jeszcze układ nerwowy przedszkolaków. Zmiana zachowania dzieci jest zauważalna także w naszym przedszkolu. Niejako odpowiedzią na ten wyraźnie zauważalny problem w placówkach oświatowych było wprowadzenie przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenia z dn. 22 lipca 2022 roku w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U 2022 poz. 1610). Zmieniło ono znacznie sposób udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej najmłodszym. Dodatkowe zatrudnienie psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów czy terapeutów pedagogicznych wymaga przygotowania przez placówkę odpowiedniej infrastruktury, przestrzeni, by w jak najbardziej optymalnych warunkach wspierać dzieci, pomagać im pokonywać trudności. Dlatego też w Przedszkolu nr 10 istnieje uzasadniona potrzeba stworzenia pokoju terapeutycznego ,,Przystanek: EMOCJE", gdzie dzieci pod okiem specjalistów czułyby się bezpiecznie i komfortowo. Aranżacja wnętrza powinna sprzyjać wyciszeniu, relaksacji i pracy nad dziecięcymi emocjami. Tylko takie warunki realnie mogą przyczynić się do poprawy kondycji psychicznej przedszkolaków. Ergonomiczne i ciepłe otoczenie sprzyja nauce samoregulacji u dzieci, rozmowom o uczuciach, pomaga też w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami. Natomiast odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne są niezbędne do kształtowania dziecięcych umiejętności z zakresu: rozwoju mowy, percepcji, motoryki, koordynacji itp. ,,Przystanek EMOCJE" powinien być wyposażony w:
- funkcyjne meble - szafki, regały, stoliki, krzesła, estetyką dopasowane do dzieci w wieku przedszkolnym;
- sprzęt multimedialny, który obecnie jest nieodłącznym elementem usprawniającym proces uczenia się najmłodszych, taki jak: Magiczny Dywan (podłoga interaktywna dla dzieci) - interaktywna pomoc dydaktyczna przeznaczona do zabaw ruchowych oraz różnego rodzaju gier edukacyjnych i ćwiczeń dla dzieci w przedszkolu. Zapewnia zabawę połączoną z nauką, wpływa na pozytywny rozwój dużej motoryki, koordynacji wzrokowej, ruchowej, spostrzegawczość oraz szybkość reakcji; Monitor interaktywny - to kompaktowe rozwiązanie do prezentacji i zabaw interaktywnych z dzieckiem; Laptop - niezbędny do pracy z programami edukacyjnymi, aplikacjami dydaktycznymi;
- fachową literaturę obejmującą opis najnowszych metod pracy z dziećmi z trudnościami oraz nowości z zakresu literatury dziecięcej o tematyce związanej z rozwojem emocjonalnym najmłodszych;
- pomoce dydaktyczne - gry edukacyjne, programy multimedialne, zeszyty ćwiczeń, zestawy edukacyjne.
Stworzenie ,,Przystanku: EMOCJE" bez wątpienia wpłynie na poprawę funkcjonowania przedszkolaków - małych Skierniewiczan. Rodzice, dzięki coraz większej świadomości wychowawczej, często sygnalizują potrzebę konsultacji własnej pociechy ze specjalistą. Oczekują od przedszkola wsparcia w tym zakresie. Jeśli placówka w porę podejmie odpowiednie kroki przyczyni się do zniwelowania problemów u dziecka już na poziomie wychowania przedszkolnego. Szybka reakcja pozwoli zminimalizować lub niekiedy zupełnie wyeliminować trudności u dziecka, które bez odpowiednich oddziaływań mogłyby przekształcić się w poważne zaburzenia i dysfunkcje. Jednak aby móc pomóc, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura i warunki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Meble6 000 zł
2Sprzęt multimedialny – Magiczny Dywan, monitor interaktywny, laptop 27 500 zł
3Fachowa Literatura 1 500 zł
4Pomoce dydaktyczne 1 500 zł
5Farby i akcesoria malarskie 500 zł
6Dekoracje800 zł
Łącznie: 37 800 zł