Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 38

38. Strefa edukacji, sportu i relaksu


Skrócony opis zadania

Zadanie dotyczy wykonania zewnętrznej strefy edukacji, sportu i relaksu. Celem projekt jest rozbudowa oferty dydaktyczno-sportowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7. Nowy obiekt wpłynie pozytywnie na atrakcyjność zajęć lekcyjnych oraz umożliwi spędzanie czasu w czasie przerw międzylekcyjnych. Także mieszkańcy osiedla Rawka zyskają nowy obiekt sportowo- rekreacyjny, dzięki któremu będą mogli spędzać czas wolny oraz zadbać o aktywność fizyczną.

Opis zadania

Zadanie dotyczy zaaranżowania strefy edukacji, sportu i relaksu, w której zbudowana zostanie altana drewniana z wyposażeniem oraz urządzenia siłowni plenerowej. Działania w ramach realizacji projektu dotyczą przygotowania terenu pod wykonanie podłoża z kostki brukowej pod altanę drewnianą wyposażoną w stoły i ławki oraz siłownię plenerową na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego od strony ul. Parowozowej. Zamontowane zostaną urządzenia siłowni plenerowej, które posłużą m.in.: do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Celem projektu jest rozbudowa oferty dydaktyczno-sportowej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 oraz mieszkańców osiedla Rawka. Nowy obiekt wpłynie pozytywnie na atrakcyjność zajęć lekcyjnych, będzie miejscem sprzyjającym edukacji oraz spędzaniu czasu wolnego. Baza dydaktyczna szkoły powiększy się o zaplecze do realizacji zagadnień z programów nauczania różnych przedmiotów, ale także zwiększy atrakcyjność oferty dla rodziców, którzy p1anują edukację dzieci w SP nr 7.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu pod kostkę i siłownię plenerową 23 000 zł
2Kostka pod altanę – materiał i ułożenie 7 000 zł
3Altana drewniana z wyposażeniem (stoły i ławki) 35 000 zł
4Zakup wyposażenia siłowni plenerowej 35 000 zł
Łącznie: 100 000 zł