Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 47

47. Zagospodarowanie terenu ogrodu szkolnego na terenie ZSZ nr 1 w Skierniewicach


Skrócony opis zadania

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu ogrodu szkolnego ZSZ nr 1 poprzez wykonanie bramy wjazdowej z furtką, utwardzenia drogi dojazdowej do budynku, wykonanie utwardzenia ścieżek i chodników, montaż wiaty ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu. Zostaną przeprowadzone niezbędne prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia krzewów i utworzone zostaną nowe trawniki. Zamontowana zostanie tablica informacyjno - promocyjna z regulaminem korzystania z ogrodu.

Opis zadania

Celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonalności i estetyki ogrodu szkolnego. Ogród będzie pełnił funkcję zarówno edukacyjną dla młodzieży uczęszczającej do szkoły jak również będzie miejscem wypoczynku i rekreacji. Z ogrodu będzie korzystała młodzież szkolna oraz okoliczni mieszkańcy. W ogrodzie, altanie będą odbywały się lekcje, prelekcje i spotkania o tematyce np. projektowania ogrodów, ochrony środowiska itp. W okresie letnim spotkania będą odbywały się w wiacie ogrodowej. W ramach projektu niezbędne są do wykonania następujące czynności i roboty. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz innej niezbędnej dokumentacji technicznej. Zamontowana zostanie brama szer. 4m wraz z furtką 0,9 m. Od bramy wykonane zostanie utwardzenie drogi dojazdowej do ,,Domu Absolwenta" szerokości 4m z pasem zieleni 1,2 m o powierzchni 165 m2. Wzdłuż drogi dojazdowej poprowadzony zostanie chodnik o szerokości 1,2 m. oraz szerokości 1,8 m od budynku do wiaty. Utwardzony zostanie teren pod wiatą i wokół wiaty o powierzchni 65 m2. Wykonana zostanie wiata ogrodowa o powierzchni do 35 m2. Zamontowana zostanie tablica informacyjno-promocyjna. Wykonanie prac poprawi warunki nauki i wypoczynku uczniów ZSZ nr 1. Zagospodarowany teren umożliwi integrację miejscowej społeczności poprzez udział w organizowanych przez ,,szkołę" wydarzeń edukacyjno- promocyjnych. Poprawi się estetyka i funkcjonalność ogrodu  jako uzupełniającej się infrastruktury edukacyjno- rekreacyjnej, Poprawi się dostęp mieszkańców do miejsc odpoczynku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie dokumentacji technicznej 4 000 zł
2Zakup i montaż bramy 4m z furtką 0,9m 2 000 zł
3Utwardzenie drogi dojazdowej kostką granitową gr 8 cm – 165 m2 wraz z podbudową i obrzeżami (280zł/m2) 46 200 zł
4Utwardzenie chodników kostką granitową gr 6 cm – 63 m2 wraz z podbudową i obrzeżami (250 zł/m2) 15 750 zł
5Utwardzenie terenu pod wiatą i wokół wiaty kostką granitową gr 6 cm – 65 m2 (250 zł/m2) 16 250 zł
6Wykonanie i montaż wiaty ogrodowej do 35m2 14 400 zł
7Pielęgnacja zieleni i nowe trawniki 1 000 zł
8Tablica informacyjno-promocyjna Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice 100cm/60cm 400 zł
Łącznie: 100 000 zł