Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 30

30. „Cyfrowa dziewiątka” – intuicyjna technologia dla skutecznej edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach


Skrócony opis zadania

Projekt ma na celu stworzenie nowoczesnej strefy umożliwiającej rozwój kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach. Projekt uwzględnia zakup 7 monitorów interaktywnych do pracowni uczniów klas I-III, oraz zakup 20 laptopów nauczycielskich na wyposażenie sal lekcyjnych w całej szkole. Obecnie w salach klas I-III znajdują się tablice interaktywne, które ze względu na przestarzałe technologie- nie są w pełni wykorzystywane przez nauczycieli w czasie zajęć. Praca z monitorami interaktywnymi umożliwi przyswajanie wiedzy w nowy sposób i uwydatni praktyczny aspekt nauki, przygotowując uczniów na wyzwania przyszłości. Technologia i dostęp do materiałów w innej formie niż książka zachęci uczniów do rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia.

Opis zadania

W ramach projektu wymienione zostaną stare tablice interaktywne w salach uczniów klas I-III. Zakupione zostaną nowoczesne monitory interaktywne, które umożliwią tworzenie łączonych środowisk nauki. Uatrakcyjnią one zajęcia umożliwiając przyswajanie wiedzy w nowy sposób. Dodatkowo zostaną zakupione laptopy do pracy dla nauczycieli szkoły. Nowe komputery pozwolą na wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego, tworzenie prezentacji multimedialnych, prowadzenie zajęć w aspekcie stymulowania myślenia twórczego. Możliwość prowadzenia zajęć bez zakłóceń, prowadzenie dziennika elektronicznego w chwili obecnej są często niemożliwe do zrealizowania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup monitorów interaktywnych50 000 zł
2Zakup laptopów dla nauczycieli 50 000 zł
Łącznie: 100 000 zł