Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 31

31. Gramy w bibliotece – zakup gier planszowych do korzystania na miejscu i do bezpłatnego wypożyczania do domu


Skrócony opis zadania

Zadanie będzie polegało na zakupie kilkudziesięciu nowoczesnych gier planszowych o różnorodnej tematyce przeznaczonych dla każdej grupy wiekowej i społecznej. Ma to na celu zintegrowanie lokalnej społeczności i poszerzeniu oferty bibliotecznej. Zakupione gry planszowe zostaną włączone do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej i będą bezpłatnie udostępniane mieszkańcom zarówno na miejscu w czytelni, jak i wypożyczane do domu. Powstanie nowa usługa -Wypożyczalnia gier planszowych - pierwsza tego typu w mieście. Ponadto w ramach zadania zorganizowany zostanie cykl spotkań z planszówkami w bibliotece dla dzieci, młodzieży, osób pracujących i seniorów. Podczas tych spotkań uczestnicy będą mieli okazję aktywnie spędzić czas.

Opis zadania

W ramach zadania zakupionych zostanie kilkadziesiąt gier planszowych, które zostaną włączone do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej i będą udostępniane bezpłatnie wszystkim mieszkańcom. Wybrane gry będą odpowiadać potrzebom i preferencjom osób odwiedzających bibliotekę oraz pozostałym mieszkańcom Skierniewic. W ramach zadania dla mieszkańców zostanie zorganizowane w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej 20 cyklicznych spotkań z planszówkami. Podczas spotkań gracze zapoznają się z nowymi grami, poznają walory nowoczesnych gier, ich zasady, a rozgrywki będą stanowić świetną okazję do poznania się, integracji oraz dyskusji. Znaczna część gier wymaga spotkania minimum kilku osób, pełnią one zatem funkcję integrującą, pogłębiającą więzi rodzinne i towarzyskie. Gry stanowią alternatywę dla spędzania czasu przed telewizorem czy komputerem. Wydatki z Budżetu Obywatelskiego obejmować będą zakup gier planszowych oraz koszulek zabezpieczających karty w grach karcianych. Korzyści z realizacji zadania:
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do gier planszowych szerokiemu gronu odbiorców - dostęp do
wartościowej formy rozrywki,
- pokazanie edukacyjnych walorów gier planszowych - nauka przez zabawę,
- integracja lokalnej społeczności - budowanie więzi towarzyskich i rodzinnych,
- wzbogacenie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej o nową usługę,
- zachęcenie nowych osób do korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- pokazanie biblioteki i jej funkcji jako miejsca spotkań.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup gier planszowych 19 000 zł
2Zakup regałów do przechowywania gier 1 000 zł
Łącznie: 20 000 zł