Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 29

29. Telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży i ich rodziców w sytuacjach kryzysu emocjonalnego „WAŻNY TELEFON”


Skrócony opis zadania

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje - co piąty nastolatek na świecie ma problemy psychiczne bądź behawioralne, a początek ponad połowy wszystkich zaburzeń psychicznych ma miejsce w okresie dojrzewania. W Polsce wciąż przybywa młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, a konsekwencje braku specjalistycznego wsparcia bywają dramatyczne. W wieku rozwojowym problemy emocjonalne, które wymagają uwagi klinicystów, ma co trzeci młody człowiek, a co dziesiąty wymaga leczenia. Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego dotyczą przede wszystkim trudności w obszarze zdolności angażowania się w satysfakcjonujące, pozytywne relacje społeczne, a także umiejętności rozumienia uczuć własnych i innych ludzi.

Opis zadania

Po 1989 roku odnotowano narastanie częstości występowania wszystkich zaburzeń psychicznych rozpoznawanych u dzieci i młodzieży. Większość z wymienionych problemów pogłębiło się i uległo znacznemu nasileniu w okresie separacji związanej z pandemią. Najbardziej znaczący wzrost jeżeli chodzi o nasze miasto zaobserwowano w wypadku zaburzeń lękowo - depresyjnych, zaburzeń zachowania, uzależnień, a wśród dziewcząt również zaburzeń odżywiania. Ponadto, do częstych problemów należą kryzysy wynikające z nadużywania i uzależnienia od mediów społecznościowych oraz wirtualnej rzeczywistości. Młody człowiek borykający się z problemami wynikającymi z pogarszającej się kondycji psychicznej i emocjonalnej przekładającej się w niekorzystny sposób na jego funkcjonowanie zarówno w szkole jak i w domu często nie wie, gdzie może szukać pomocy. Pierwszym krokiem na drodze do zmiany trudnej sytuacji w jakiej się znalazł na lepsze, może być wykonanie połączeń na numer WAŻNEGO TELEFONU.
TEN TELEFON MOŻE BYĆ DLA CIEBIE NAPRAWDĘ, WAŻNY !
- bo tu możesz z uwagą zostać wysłuchany,
- bo tu możesz usłyszeć, że Twoje problemy są dla kogoś tak samo ważne jak dla Ciebie,
- bo tu możesz doświadczyć zarówno uznania jak i otwartości oraz tego, że jesteś przez kogoś akceptowany takim jakim naprawdę jesteś.
WAŻNY TELEFON to szansa na swobodną i otwartą rozmowę o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem czy problemach w szkole. O doświadczanych emocjach.0 złości, smutku, zniechęceniu, poczuciu bezsilności. 0 ostracyzmie oraz braku tolerancji i poszanowania dla inności i odmienności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Abonament telefoniczny/marzec – grudzień/ 307,50 zł
2Wynagrodzenie specjalistów/marzec-grudzień/15 840 zł
Łącznie: 16 147,50 zł