Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 35

35. Ogród dydaktyczny w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach


Skrócony opis zadania

Projekt utworzenia ogrodu dydaktycznego w ZS 4 ma na celu rozbudowanie bazy dydaktycznej dając w przyszłości możliwość prowadzenia edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży w przyszkolnym ogrodzie dydaktycznym. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu przyszkolnego, poprzez nasadzenie nowych roślin, przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na istniejących nasadzeniach oraz budowę drewnianej, zadaszonej altany. Z jej powstaniem związanych jest wiele planów dotyczących możliwości przeprowadzania lekcji na świeżym powietrzu. Będzie to również miejsce dostępne dla dzieci z pobliskiego Przedszkola nr 5, które nie ma własnego terenu rekreacyjnego.

Opis zadania

Teren, na którym planowane jest utworzenie Ogrodu dydaktycznego w ZS4 w Skierniewicach to obszar o powierzchni około 1500 m² . Umiejscowiony jest od zachodniej i północnej strony szkoły. Jest to miejsce słoneczne. jedynie rano i po południu delikatnie zacienione. Teren wymagający zagospodarowania jest obecnie przecięty na dwie nierówne części ścieżką o szerokości 150 cm zbudowaną z kostki brukowej. Część położona po lewej stronie ścieżki - bliżej budynku szkoły – to trawnik wymagający rekultywacji. Prawa strona terenu ograniczona  (berberysy i jałowce) oraz słabej jakości trawą. Ze względu na duże zagęszczenie krzewów jest to miejsce, które swoim wyglądem nie zachęca do odwiedzin. Planowane jest tutaj uprzątnięcie terenu i pozbycie się starych i niepotrzebnych nasadzeń. Brak nawodnienia opisywanego gruntu przyczyniło się do zubożenia szaty roślinnej obecnych rabat oraz utraty estetyki opisywanego terenu. Zasadnym jest również przeprowadzenie rekultywacji terenu przed wejściem do budynku gdyż stanowi on wizytówkę placówki. Opisywana część terenu przyszkolnego, choć rozległa, rzadko jest odwiedzana przez uczniów z uwagi na brak ławek oraz brak miejsca w którym można by się schronić przed słońcem. Projekt utworzenia ogrodu dydaktycznego ZS 4 w Skierniewicach ma na celu rozbudowanie bazy dydaktycznej, dając w przyszłości możliwość prowadzenia ciekawej edukacji ekologicznej w przyszkolnym ogrodzie dydaktycznym, a nie tylko w salach lekcyjnych. Przewiduje on zagospodarowanie terenu przyszkolnego, poprzez nasadzenie nowych roślin, przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na istniejących nasadzeniach oraz budowę drewnianej, zadaszonej altany, której elementem stałym wyposażenia będą cztery stoły wraz z ośmioma ławkami przeznaczonymi jednorazowo dla 40 osób. Z powstaniem altany edukacyjnej związane jest wiele planów dotyczących możliwości przeprowadzania lekcji biologii czy geografii oraz zajęć koła ekologicznego na świeżym powietrzu, zwłaszcza iż teren na którym mieści się szkoła znajduje się tuż obok Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i rzeki Rawki. Będzie to zatem świetne miejsce do obserwacji przyrodniczych owadów i ptaków charakterystycznych dla naszego regionu. Mając to na uwadze planujemy umieszczenie tam samodzielnie wykonanych przez uczniów karmników i poidełek oraz domków dla owadów. Widzimy tu możliwość współpracy z Przedszkolem nr 5, które nie posiada własnego ogrodu dydaktycznego. Prowadzenie zajęć w altanie i wykorzystanie terenu wokół niej, pozwoli na stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości poznania zjawisk przyrodniczych, w sposób bezpośredni i wielozmysłowy oraz na integrację uczniów biorących udział w zajęciach. Aby podkreślić interdyscyplinarny charakter przestrzeni zaplanowano zakup i montaż stacji meteorologicznej. Głównym celem realizacji projektu niewątpliwie jest możliwość szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej, należy jednak pamiętać iż ta inwestycja niesie za sobą wiele innych korzyści. Jednym z aspektów społecznych jest widoczna poprawa jakości otoczenia przyszkolnego (poprawa wizualna, środowiskowa, funkcjonalna) - dzięki uzyskanym środkom dotąd niezagospodarowana przestrzeń stanie się miejscem chętnie uczęszczanym przez społeczność szkolną. Powstała przestrzeń dydaktyczna pozwoli nie tylko czerpać przyjemność z obcowania z naturą, ale również poprzez wspólne prace pielęgnacyjne przyczyni się do budowania integracji i wzmacniania relacji wśród społeczności szkolnej. Ta szczególna przestrzeń edukacyjna umożliwi wielu uczniom pogłębianie znajomości podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie, przyczyni się do rozwoju współpracy grupie. nauczy planowania i odpowiedzialności oraz będzie sprzyjała inicjatywności. Każda szkoła powinna stworzyć takie miejsce, jeśli tylko myślimy o „odkrzesławianiu” szkolnej edukacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Altana dydaktyczna (drewniana, zadaszonaO o wymiarach 7m x 7m34 000 zł
2Wyposażenie altany: stół o wymiarach 0,6m x 2,5m 4 szt. - stół o wymiarach 0,6 m x 1 m 1 szt., ławka o wymiarach 0,3m x 2,5m 8 szt., ławka o wymiarach 0,3m x 1m 1 szt.,- tablica suchościeralna 1 szt.12 000 zł
3Ułożenie kostki brukowej waz z obrzeżami pod altanę o powierzchni 56m²8 000 zł
4Stacja meteorologiczna5 500 zł
5Domki dla owadów 4 szt.200 zł
6Kosze na śmieci 3 szt.1 500 zł
7Urządzenie trawnika ok. 500 m² od podstaw9 000 zł
8Renowacja istniejącego trawnika5 000 zł
9Urządzenie rabat z roślinami wokół altany5 000 zł
10Roboty ziemne (w tym zakup ziemi i torfu)4 800 zł
11Zakup roślin do nasadzeń15 000 zł
Łącznie: 100 000 zł