Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 34

34. Sensoryczny zakątek wrażeń w Czwóreczce


Skrócony opis zadania

Zadanie polegające na modernizacji i wyposażeniu w urządzenia zabawkowe placów zabaw na terenie Przedszkola Nr 4 zlokalizowanego przy ul. Iwaszkiewicza l. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola bezpiecznych, nowoczesnych, atrakcyjnych, z zachowaniem najwyższych standardów i warunków na placach zabaw. Przedszkole do którego uczęszczają nasze dzieci spełnia wszelkie oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym,edukacyjnym, wychowawczym, opiekuńczym. Kadra jest na najwyższym poziomie, wykształcona, godna zaufania rodziców. Przedszkole Nr 4 niedawno przeszło generalny remont pionu kuchennego, pomalowano sale dydaktyczne, korytarze oraz szatnie. Jednym elementem koniecznym do zmiany są place zabaw.

Opis zadania

Celem zadania jest modernizacja placów zabaw dla dzieci z Przedszkola Nr 4. Problemem są stare wymagające wymiany urządzenia, ich nie wystarczająca obecnie ilość. Standardowe place zabaw rozwijają ruchowe zdolności dzieci, jednak nie wspierają rozwoju zmysłów takich jak słuch, dotyk czy wzrok, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju. Zaletą sensorycznych placów zabaw jest to, że dziecko zgłębia tajniki kształtów i kolorów, rozwija zmysły, uczy się pracować w grupie, poznaje reguły współdziałania i komunikacji. Rozwijają się jego zdolności motoryczne i ruchowe. Rozwiązaniem będzie zakup nowych bezpiecznych, nowoczesnych atrakcyjnych urządzeń zabawowych. Aby uatrakcyjnić i zachęcić dzieci do codziennego pobytu na świeżym powietrzu chcemy zakupić zabawki i urządzenia wspierające rozwój ruchowy i sensoryczny z zachowaniem najwyższych standardów wymagających atestów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wysokimi oczekiwaniami stawianymi przez rodziców. Nowy plac zabaw nauczy dzieci aktywnego trybu życia, udziału w zabawach i grach zespołowych, co zwiększy ich zainteresowanie sportem, profilaktyką prozdrowotną. Skierniewice to miasto propagujące sport, organizujące wiele imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. To miasto posiadające wiele osobowości w świecie sportu, kultury, itd. Wspólnie zatem zadbajmy o kolejne pokolenia, które będą również reprezentowały nasze miasto w różnych obszarach życia sportowego, tak abyśmy mogli być z nich dumni, że przyczyniamy się wspólnie do rozwoju najważniejszych wartości, nawyków i zachowań.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace przygotowujące teren 8 000 zł
2Zakup i montaż urządzeń zabawowych90 000 zł
3Koszty administracyjne2 000 zł
Łącznie: 100 000 zł