Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 18

18. Rocznik skierniewicki – tom IV


Skrócony opis zadania

,,Rocznik Skierniewicki'' ma na celu gromadzenie i propagowanie wiedzy na temat historii miasta Skierniewice i jej ważnych postaciach, również w kontekście historii Polski. Publikacja ma przedstawiać i dokumentować historię dziejów Skierniewic oraz regionu, a także przedstawiać bibliografię Skierniewic i regionu. Efektem zadania ma być publikacja popularno - naukowa, wypełniona artykułami historycznymi, biografiami ważnych i historycznych postaci związanych ze Skierniewicami i regionem, szczegółowymi opracowaniami historycznych materiałów źródłowych , wspomnieniami mieszkańców oraz kalendariami wydarzeń historycznych i bieżących z życia miasta i regionu. Publikacja ma przedstawiać i dokumentować w formie rocznika, historię regionu oraz wydarzeń z dziejów naszej małej ojczyzny - Skierniewic

Opis zadania

Projekt ma na celu gromadzenie i propagowanie wiedzy o historii miasta Skierniewice i jej ważnych postaciach, w kontekście historii Polski. Publikację wypełniałyby artykuły przekazane do druku przez członków i przyjaciół Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic oraz Muzeum Historycznego Skierniewic, ale również chętnych naukowców, historyków, amatorów historii lokalnej i mieszkańców miasta, tak jak to działo się w poprzednich tomach. Okoliczne miasta regionu posiadają już podobne publikacje z wieloletnią tradycją, które gromadzą informacje, opisują i odtwarzają lokalną historię. Miasta Skierniewice dołączyło z powodzeniem do tego grona niedawno, niemniej jednak nasza pozycja popularno- naukowa cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. Publikacja będzie przedstawiać i dokumentować w formie kroniki/rocznika historię regionu oraz wydarzeń z dziejów naszej małej ojczyzny- Skierniewic. Roczniki zgodnie z nazwą, są wydawane co rok, podsumowując roczną pracę naukową nad odkrywaniem historii miasta i regionu oraz bieżącymi wydarzeniami miejskimi. Przedmiotowy projekt obejmuje przygotowanie jednego tomu rocznika skierniewickiego. Zakładamy, iż tom będzie zawierać od 15-20 artykułów różnych autorów, w szczególności mieszkańców Skierniewic. Szacuje się ok 300 stron w formacie B5. Idealnym rozwiązaniem w przyszłości, po wydaniu kilku tomów, będzie zbudowanie dedykowanej strony internetowej dla cyklu roczników.Projekt obejmuje działanie o silnym charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym. Publikacja będzie świetnym źródłem nt. historii miasta i naszego wspólnego dziedzictwa regionu oraz promocją miasta. Jednocześnie może stać się ona świetnym materiałem edukacyjnym dla szkół, muzeów czy organizacji turystycznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Redakcja merytoryczna5 000 zł
2Skład redakcyjny i projekty graficzne5 000 zł
3Wydruk10 000 zł
Łącznie: 20 000 zł