Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 40

40. Angielski na start


Skrócony opis zadania

Celem zadania ,,Angielski na start!" jest wspieranie prawidłowego rozwoju naszych małych skierniewiczan uczęszczających do Przedszkola Nr 8 ,,Zielony Zakątek" w Skierniewicach. Aby zapewnić równy start w rzeczywistości szkolnej naszym dzieciom należy od najmłodszych lat prowadzić z nimi zajęcia zapewniające kontakt z językiem angielskim. Wyposażenie bazy przedszkola w odpowiednie pomoce pomogłoby bardzo w zmotywowaniu i zachceniu do zainteresowania językiem angielskim małych skierniewiczan. Wdrażanie właściwych strategii metodycznych przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy zatrudnieni są w Przedszkolu Nr 8 ,,Zielony Zakątek", z wykorzystaniem odpowiednio wyposażonych sal w przybory i pomoce dydaktyczne, da gwarancję optymalnego wsparcia prawidłowego rozwoju naszych dzieci.

Opis zadania

Polskie społeczeństwo coraz częściej uczy się i wykorzystuje język angielski w celach zawodowych i osobistych. Rodzice chcą by ich dzieci od najmłodszych lat uczyły się języka angielskiego, Dzieci posiadają wrodzoną, naturalną zdolność uczenia się, jeszcze na długo przed pójściem do szkoły ,,budują" one rozległą wiedzę na temat otaczającego je świata, np. uczą się mówić, co jest umiejętnością bardzo złożoną. Tę umiejętność dzieci rozwijają w sposób naturalny, tzn. bez formalnych wskazówek ze strony opiekunów i wychowawców, ponieważ posiadają do tego wrodzony ,,talent’’. Przedszkole powinno wykorzystywać tę naturalną zdolność dzieci do uczenia się od najmłodszych lat i wprowadzać język angielski w ciągu pobytu dzieci w przedszkolu. Aby można było to osiągnąć bardzo ważne są odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Wczesne formy nauczania języka obcego różnią się od powszechnego modelu tradycyjnego nauczania w szkole przede wszystkim ze względu na wiek, w którym dzieci rozpoczynają naukę. Metody pracy muszą być dostosowane do możliwości dziecka. Oznacza to szczególnie w pierwszych latach przewagę mówienia nad pisaniem, intensywne wykorzystanie zdolności motorycznych dzieci, naukę poprzez powtarzanie i naśladowanie, intensywne zastosowanie pomocy audio-wizualnych i różnorodność w kształtowaniu zajęć. Ważną zasadą kierującą wczesnym nauczaniem języków obcych jest połączenie mówienia z działaniem. Ćwiczenia ruchowe, aktywność ruchowa dzieci,  językowe, piosenki, scenki teatralne umożliwiają różnorodność prowadzenia zajęć i stanowią nieodzowny element wczesnego nauczania języków obcych. Podobnie jak zastosowanie gier i zabaw na elementarnym poziomie nauczania języków obcych bardzo ważną rolę odgrywa zastosowanie środków audio-wizualnych. Materiały takie jak książeczki z obrazkami, karty obrazkowe, gry, filmy, nagrania audio, gry komputerowe służą intensywnemu i wszechstronnemu kontaktowi z językiem angielskim, co wiedzie do lepszej znajomości w/w języka u dzieci. Dla sukcesu projektu ważne jest to, aby dzieci otrzymywały możliwie dużo bodźców językowych z różnych źródeł. Zajęcia języka angielskiego w przedszkolu powinny uwzględniać potrzeby i możliwości psychomotoryczne każdego dziecka. Aby oddziaływania te były jak najbardziej efektywne i wszechstronne, niezbędne jest dodatkowe wsparcie i poszerzenie zajęć poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne. Placówka dysponuje salą rekreacyjną oraz pokojem zajęć dodatkowych, w których można założyć kąciki języka angielskiego, wyposażyć każdą salę dydaktyczną w podstawowy zestaw pomocy do zapoznawania się dzieci z językiem angielskim. Aby w pełni wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności kadry niezbędne jest doposażenie bazy przedszkola w specjalistyczne pomoce dydaktyczne z zakresu języka angielskiego. Zależy nam by nasze dzieci i przyszłe przedszkolaki mogły nabyć w przedszkolu umiejętności z zakresu ,,Angielski na start", a zdobyta wiedza będzie owocować w następnym cyklu edukacyjnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pomoce dydaktyczne do zajęć 16 500 zł
2Laptop do zajęć z oprogramowaniem 3 500 zł
Łącznie: 20 000 zł