Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 42

42. Dobrze wyposażona świetlica – przyjazna przestrzeń dla dzieci do pracy i zabawy


Skrócony opis zadania

Projekt dotyczy wyposażenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego i Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w niezbędne meble. Ważnym miejscem, które należy zaplanować w świetlicy są kąciki do cichej nauki, wyposażone w wygodne stoły i krzesła. Dobrze by to miejsce było uporządkowane i pozwalało dziecku na swobodę podczas pracy. Zakupione meble w postaci szaf, półek pozwolą na
codzienne porządkowanie po skończonej zabawie i pracy różnych materiałów, książek, kredek, gier. Nowe meble dadzą możliwość estetycznej aranżacji, przestrzeń, w której dzieci uczą się, pracują i bawią. W wykreowanej, wygodnej przestrzeni dzieci będą mogły oddać się nieskrępowanej czym zabawie, czy nauce.

Opis zadania

Doposażenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego i Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej TPD w niezbędne meble podniesie standard miejsca pracy i zabawy dzieci i młodzieży przy realizacji różnorodnych projektów oraz będzie wsparciem placówek prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Dzięki realizacji projektu TPD poszerzy swoją ofertę pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie pochodzącą z trudnych środowisk, doposaży pomieszczenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego i Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej. Dzieci i młodzież uzyskają pomoc w nauce, będą miały możliwość rozwijania zainteresowań i pasji, korzystania z różnych dóbr kultury, Dzieci w świetlicy obok nauki szkolnej i zdobywanej w ramach projektów uczyć się będą zwykłego życia, w tym, jak utrzymywać ład i porządek wokół siebie, jak zadbać o estetykę pomieszczeń świetlicowych. Wszystkie oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze przyczynią się do zmian w postawach uczniowskich, rówieśniczych, rozwijania osobowości, podejmowania inicjatyw na rzecz siebie i innych ludzi. Wskaże drogę, pokaże szanse trudnej młodzieży jak zmieniać, jakość swojego życia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Szafa z drzwiami przesuwnymi 8 600 zł
2Regał z pawlaczem na dokumenty2 900 zł
3Regał z pawlaczem na dokumenty 2 500 zł
4Szafka na buty duża 1 300 zł
5Szafka na buty mała800 zł
6Półka pawlaczowa 1200x550800 zł
7Wymiana terakoty na schodach wejściowych do świetlicy3 100 zł
Łącznie: 20 000 zł