Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 27

27. Zajęcia zabawowo – sportowe przedszkolaków


Skrócony opis zadania

Projekt prowadzenia bezpłatnych zajęć zabawowo-sportowych przedszkolaków z
elementami judo oraz gimnastyki korekcyjnej w skierniewickich przedszkolach publicznych. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów, nauczycieli. Celem projektu jest usprawnianie dzieci, kształtowanie prawidłowej postawy, usprawnianie pod względem motorycznym i koordynacyjnym, wdrażanie do aktywności fizycznej. Wzmocnienie cech psychofizycznych u dzieci. Zadaniem chcemy objąć jak najwięcej dzieci w skierniewickich przedszkolach publicznych w wieku 6 i 5 lat.

Opis zadania

Zajęcia z przedszkolakami będą prowadzone według przygotowanego planu zajęć. Z ośmiu wymienionych przedszkolach(13,2,4,5,8,l0,3,l) możemy objąć w ramach projektu ok. 1l grup, po ok. 20 -25 dzieci, w sumie ok. 200 dzieci 6-letnich, w przypadku braku wystarczającej ilości grup dzieci 6- letnich, planujemy objąć zajęciami dzieci z grup 5 - letnich. W programie zawarte będą treści z gimnastyki korekcyjnej, motoryki, gimnastyki.Zajęcia będą prowadzone w grupach przedszkolnych 6, 5 - latków raz w tygodniu. Celem zadania jest usprawnianie dzieci, zapobieganie wadom postawy, budowanie aparatu mięśniowego, przeciwdziałanie otyłości, kształtowanie postaw prospołecznych, umiejętność współdziałania w grupie, nauka podstawowych ćwiczeń gimnastycznych. Rodzice dzieci które będą uczestniczyć w zajęciach zaobserwują jak ich pociechy nabierają umiejętności ruchowych i jak ćwiczenia fizyczne pozytywnie wpływają na rozwój dziecka. Wzmocnienie cech psychofizycznych u dzieci. Planujemy w formie nagród dla kilkudziesięciu dzieci zakupić koszulki na koniec realizacji projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie trenerów, instruktorów, nauczycieli 19 000 zł
2Koszulki1 000 zł
Łącznie: 20 000 zł