Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 51

51. Zielona Strobowska


Skrócony opis zadania

Celem projektu jest zagospodarowanie części pasa drogowego ulicy Strobowskiej poprzez dokonanie nasadzeń różnych gatunków roślin. Ulica Strobowska jest pierzeją często uczęszczaną przez mieszkańców miasta Skierniewice zmierzających w kierunku cmentarza miejskiego, działek Rodzinnych Ogrodów Działkowych, lasu oraz Zalewu ,,Zadębie". Realizacja projektu podniosłaby atrakcyjność tej przestrzeni miejskiej nadając jej walory estetyczne. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta, w przyszłości dzięki zagospodarowaniu terenu zminimalizuje konieczność wykonywania prac porządkowych przez Miasto Skierniewice i ich częstotliwość,
w tym koszenie.

Opis zadania

Celem projektu jest nasadzenie różnorodnych roślin, których prosta forma (wynikająca także z powtarzalności posadzenia) sprawi, że ten teren miejski będzie prezentował się elegancko i będzie wyglądał na zadbany. Projekt zakłada w pierwszej kolejności oczyszczenie terenu z ewentualnego gruzu i wybranie wierzchniej warstwy ziemi celem zastąpienia jej warstwą żyznej ziemi (w projekcie wyliczono 70 ton), ponieważ z przeprowadzonych oględzin wynika, że ziemia w tym terenie jest miejscowo gliniasta a także piaszczysta. Kolejny krok będzie składał się z nasadzeń następujących roślin: drzew, które nie urosną na wielkie okazy w przyszłości: 3 klonów kulistych Globosum, 8 jarząbów turyńskich; krzewów średniej wielkości: 39 tawuł Billarda, 41 tawuł szarych; krzewów płożących:15 irg płożących, 51 jałowców płożących. Aby ograniczyć w przyszłości ekspansję chwastów w projekcie przyjęto położenie agrowłókniny oraz wysypanie warstwy grysu granitowego Dalmatyńczyk (rozmiar 16-22).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Nasadzenia6 886 zł
2Grys granitowy6 240 zł
3Agrowłóknina1 440 zł
4Ziemia 4 200 zł
5Szpilki200 zł
Łącznie: 18 966 zł