zadanie nr 8

8. „Bezpieczny ratownik – Bezpieczny Skierniewiczanin”


Opis zadania

Wyposażenie ratowników OSP Skierniewice w specjalistyczne komplety umundurowania bojowego.