Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 19

19. „Stworzenie Terenowej Bazy Edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach”


Lokalizacja

SP nr 7
ul. M. Kolbe 30

Opis zadania

Stworzenie przestrzeni edukacyjnej do organizacji zajęć o charakterze ekologicznym. Montaż   instalacji tematycznych, ścieżki edukacyjnej, drewnianej konstrukcji, ław, siedlisk.